Wycieczka przedmiotowa do Oczyszczalni Ścieków.

Dnia 06.10.2022 uczniowie z klasy 2BEK kształcący się w zawodzie technika budownictwa, wybrali się do Oczyszczalni Ścieków Wodociągów Kościańskich.

Celem wycieczki było zdobycie wiadomości o procesie oczyszczania ścieków, o biogazie oraz o pracy maszyn tam się znajdujących.

Na wstępie uczniowie zostali przywitani przez pana pracującego w tym zakładzie, który dokładnie opowiedział o zasadach BHP oraz opowiedział o swojej karierze w tym zawodzie.

Następnie uczniowie udali się na zwiedzanie tego miejsca, dowiedzieli się więcej na temat komór fermentacji, w której produkowany jest biogaz, o zagospodarowaniu osadów ściekowych oraz o przeprowadzonej w latach 2014-2019 przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków. Celem modernizacji było usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, lepsza kontrola procesów oczyszczania, minimalizacja uciążliwości odorowej oraz zastosowania m.in. biofiltracji, minimalizacja uciążliwości hałasowych, zagospodarowanie osadów ścieków m.in. poprzez budowę komór fermentacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wykorzystanie biogazu dla celów eksploatacyjnych oczyszczalni. Organizatorem wycieczki była pani Romana Woroch.

Wojciech Konradowski kl. 2BEK

powrót Drukuj