Wycieczka przedmiotowa do Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko

W piątek 30 września 2022 roku uczniowie klasy 3TGK oraz 4 TGe uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Kopalni Gazu Ziemnego Kościan – Brońsko.

Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania największej i najnowocześniejszej Kopalni Gazu Ziemnego w Polsce, która dostarcza około 25% krajowego wydobycia tego surowca.

Na wstępie uczniowie zostali przeszkoleni z podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się i przebywania na terenie Zakładu Górniczego, później obejrzeli film i wysłuchali wykładu na temat funkcjonowania kopalń w Polsce.

Następnie udali się na zwiedzanie. Poznali wszystkie etapy związane z wydobyciem gazu ziemnego, który znajduje się w skałach wapiennych, dokładnie zaznajomili się z procesem wydobycia i przeróbki tego surowca. Kopalnia Kościan – Brońsko jako pierwsza w Polsce została zbudowana w systemie grzebieniowym, polegającym na tym, iż w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertów zagospodarowane zostały instalacje stref przyodwiertowych, na których realizowana jest część procesu technologicznego. Gaz z odwiertu, po redukcji ciśnienia, wstępnym osuszeniu, oddzieleniu wody i pomiarze ilościowym jest kierowany do gazociągu zbiorczego – zbierającego gaz z poszczególnych odwiertów – a następnie do Ośrodka Centralnego, gdzie jest poddawany procesom dalszej separacji wody, głębokiego osuszania, odrtęciania oraz pomiarowi.

Organizatorzy wycieczki: Katarzyna Rygielska i Łukasz Włodarczak

powrót Drukuj