Wycieczka do WSB w Poznaniu

Po raz kolejny uczniowie klasy pierwszej, kształcący się w zawodzie Technik Rachunkowości i realizujący pilotaż programu nauczania zawodu w ramach projektu Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej ekonomiczno-administracyjnej”, wyjechali na zajęcia do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wyjazd miał miejsce 17 stycznia 2020r.

Pierwsze zajęcia odbyły się pod opieką Pani dr Marii Golec; podczas zajęć uczniowie przypomnieli sobie zagadnienia związane z rynkiem i mechanizmem rynkowym i w oparciu o te wiadomości zagrali w grę pt.: „Chłopska szkoła biznesu”, która przybliżyła im zasady prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie, nawiązywania kontaktów handlowych oraz samodzielności w działaniu. Po przerwie śniadaniowej nasi „przyszli studenci” udali się do sali wykładowej na następne zajęcia, do Pani dr hab. Edyty Małeckiej – Ziembińskiej gdzie wysłuchali wykładu dotyczącego zagadnień budżetu państwa, jego struktury, osiąganych przychodów, a także ponoszonych wydatków. W trakcie wykładu obejrzeli scenki w wykonaniu studentów dotyczące rozróżniania nakładów ponoszonych przez firmę, które w świetle przepisów podatkowych mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Po zajęciach trzeba było wrócić do Kościana; droga minęła szybko – w końcu to jazda nową S5!

powrót Drukuj