Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody ,,Łazienki”

W czwartek 24 listopada 2022 roku uczniowie klasy 2BEK wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do nowo rozbudowanej kościańskiej Stacji Uzdatniania Wody na Łazienkach.

Podczas zwiedzania młodzież została zapoznana z procesem pobierania i oczyszczania wody, która trafia później do naszych domów. Uczniowie dowiedzieli się, że Stacja na Łazienkach pobiera wodę z czterech studni głębinowych zlokalizowanych na głębokości około 30 metrów. Jest ona drugim źródłem zaopatrzenia wody dla Kościana, pierwsze to Stacja na ulicy Jesionowej. W naszym regionie występuje jedna z najtwardszych wód w Polsce. Ma ona około 511 mg CaCO₃/l, gdzie maksymalna dopuszczalna wartość to 500.

W pierwszej kolejności woda jest napowietrzana i odgazowywana. Proces ten odbywa się w systemie otwartym w dwóch komorach napowietrzania. Następnie trafia ona do zbiornika reakcji, gdzie przetrzymuje się ją ok. 30 min. W drugim etapie woda jest filtrowana przez warstwy filtracyjne składające się ze żwiru, braunsztynu i piasku kwarcowego. Następnie wpływa do zbiorników wody czystej, gdzie na koniec jest chlorowana. Uzdatniona woda trafia do sieci, która rozprowadza ją do odbiorców.

Na koniec wycieczki uczniowie mogli spróbować napojów owocowych, przyrządzonych z uzdatnionej kościańskiej wody.

Organizatorem wycieczki była pani Romana Woroch.

 

Szymon Trąbka kl. 2BEK

powrót Drukuj