Wolontariat

XIV  Przegląd twórczości Osób Niepełnosprawnych  to dzień wyjątkowy dla podopiecznych placówek opiekujących się osobami niepełnosprawnymi z  całej  Wielkopolski.  W tym dniu podopieczni Ośrodków mogą przedstawić swoja twórczość artystyczną - teatralną, wokalną i  taneczną. Jak, co roku w obsłudze imprezy wspierali organizatorów przeglądu wolontariusze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.  23 października br. po raz dziesiąty czynnie uczestniczyliśmy w ważnym dla osób niepełnosprawnych dniu.  Do zadań wolontariuszy należało przygotowanie poczęstunku dla uczestników imprezy, jak również pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonaniu barier architektonicznych, czy barier związanych z kontaktami z osobami intelektualnie i fizycznie sprawnymi. Dla wolontariuszy każde takie  spotkanie  ma charakter integracji, co jak sami mówią jest wspaniałą lekcją szacunku i tolerancji.

powrót Drukuj