Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

W środę, 24 maja br. klasa II Technikum Rachunkowości gościła panią Agnieszkę Cyprian, pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kościanie, która zapoznała młodzież ze strukturą i funkcjonowaniem ZUS oraz z dokumentami zgłoszeniowymi i rozliczeniowymi obowiązującymi w 2023 roku. Lekcja ćwiczeniowa miała na celu zapoznanie ze sposobem wypełniania druków.

Dopełnieniem zajęć była wizyta uczniów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 21 czerwca br. uczniowie udali się do budynku ZUS. Podczas pobytu w sali obsługi klienta poznali zasady obsługi klientów indywidualnych,  zasady archiwizacji  danych płatników składek oraz działanie platformy usług elektronicznych.

Kierownik inspektoratu Marzena Gruchot omówiła zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w zależności od posiadanego tytułu ubezpieczenia. Uczniowie usłyszeli też o obowiązujących obecnie wysokościach składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wizyta w urzędzie była okazją do zapoznania się z pracą  instytucji, jej najważniejszymi zadaniami, czyli: stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, ustalanie uprawnień do świadczeń oraz wypłacanie świadczeń, pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek, prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i płatników składek, orzekanie przez lekarzy orzeczników oraz komisje lekarskie dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Beata Witiuk

powrót Drukuj