Uwaga Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, który najpóźniej do 1 września 2023 roku ukończy 16 lat może być przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Przepis ten dotyczy również starszych niepełnoletnich absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

powrót Drukuj