Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

W czwartek 20 grudnia 2018r. w Zespole Szkół nr 2 w Lesznie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Gospodarzem uroczystości był Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska. Nagrodzonych zostało 41 najlepszych uczniów ze szkół okręgu leszczyńskiego. Wśród nich znalazły się uczennice naszej szkoły: Nowak Lidia II LO oraz Anna Tomaszyk II TEG. Warto dodać, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał  promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Serdecznie gratulujemy Lidce i Ani życząc dalszych sukcesów.

powrót Drukuj