Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim programie „Młodzi w Akcji+”

Celem programu było zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Zespoły uczniowskie podczas trwania programu wybierały ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzyli własny projekt. 

Program „Młodzi w Akcji+” był realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS, w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  Był współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu "Szkoła ucząca się". 

Uczniowie stworzyli wymagany zespół trzyosobowy, w składzie: Jacek Cywiński, Hania Marcinowska (kl. 3w) oraz Filip Balak (2TMR), wraz z nauczycielem p. Katarzyną Marciniak-Helińską

W trakcie projektu zarówno uczniowie jak i opiekun brali udział w: 

- wykładzie inauguracyjnym dr hab. Adama Bodnara, prof. Uniwersytetu SWPS Rzecznika Praw obywatelskich 2.03.2021,
- szkoleniach dotyczące uczniowskich projektów- marzec 2021
- kursie internetowym z praktycznymi zadaniami 10.03.2021; 24.03.2021; 7.04.2021

Prócz tego, opiekunka wzięła udział w wykładzie dr hab. Wojciecha Kuleszy, prof. Uniwersytetu SWPS, 17.03.2021 „Bezrefleksyjność- o niesłuchaniu, gdy słuchamy”.

Projekt zakładał przeprowadzenie wcześniejszej ankiety oraz późniejszych zajęć w klasach 3w oraz 2TMR. Temat dotyczył stresu i sytuacji go wywołujących w naszym życiu. 

„Wzięliśmy udział we wszystkich szkoleniach. Poznaliśmy wiele osób z całej Polski, zarówno wykładowców Uniwersytetu SWPS, jak i innych uczestników warsztatów projektowych. Było bardzo sympatycznie, czasem śmiesznie, innym razem poważnie. Przeprowadziliśmy ankietę, w której uczniowie mieli wyrazić swoją opinię jak radzą sobie ze stresem, co wtedy czują, jak rozumieją to pojęcie. Odpowiedzi były różnorodne, jednakże większość uczniów nie wiedziała jak sobie radzić ze stresem, a inni doskonale wiedzieli co robić. Punktem kulminacyjnym były spotkania z naszymi klasami: 2TMR i 3w, w trakcie nauczania zdalnego. Zajęcia były niezwykle ciekawe. Rozmawialiśmy nt. ankiety a przed wszystkim poruszaliśmy wszelkie sposoby radzenia sobie ze stresem. Byliśmy dobrze przygotowani, ponieważ odbyliśmy wcześniej kilka spotkań na TEAMS z naszą opiekunką. Później wypełniliśmy dokumentację przesłaną przez organizatorów”. 

Uczestnicy Grupy Projektowej

powrót Drukuj