UWAGA PRACODAWCY - aktualne informacje z 25.03.2020

KOMUNIKAT

Szanowni Pracodawcy

Z powodu epidemii koronawirusa Minister Edukacji Narodowej wydał obowiązujące od 25 marca 2020 r. rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) 

W związku z powyższym Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia od dnia 25.03.2020 r. obowiązkowo uczestniczą w zajęciach szkolnych prowadzonych zdalnie w dniach, w których zgodnie z planem lekcji nie odbywali wcześniej zajęć praktycznych u pracodawców. Decyzję o odbywaniu zajęć praktycznych w pozostałe dni tygodnia podejmuje pracodawca. Z uwagi na wyjątkowość i nadzwyczajność okoliczności (zagrożenie życia) rekomendowane jest zwolnienie uczniów z zajęć praktycznych.

                                                                                       Małgorzata Durek

                                                                                       Dyrektor
                                                                                       Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
                                                                                       im Franciszka Ratajczaka 
                                                                                       w Kościanie

powrót Drukuj