Stypendystka Prezesa Rady Ministrów i Starosty Kościańskiego

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to szczególne wyróżnienie dla uczniów szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Może otrzymać je uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Tegoroczną stypendystką została Natalia Bąk z klasy 2LO kierunek sportowo-rekreacyjny, uzyskując świadectwo z wyróżnieniem w klasie pierwszej i najwyższą średnią w II Liceum Ogólnokształcącym im. F. Ratajczaka w Kościanie. Za bardzo dobre wyniki w nauce Natalia otrzymała również Stypendium Starosty Kościańskiego. 

„Zdobyte stypendia dają mi szansę rozwoju zainteresowań, umożliwiają zakup potrzebnych do nauki materiałów. Dzięki nim mogę sobie pozwolić na odrobinę przyjemności. Ostatecznie nie samą pracą i nauką żyje człowiek” – twierdzi Natalia.

Wolny czas stypendystka lubi spędzać aktywnie. Często wybiera się na wycieczki rowerowe i piesze. Uwielbia dobre kino oraz gry planszowe. Jak każda nastolatka słucha dużo muzyki i maluje paznokcie. 

Podejmuje dodatkowe wyzwania, uczestnicząc w różnych konkursach szkolnych i nie tylko. Przykładem jest m.in. II miejsce w konkursie szkolnym "Miejsca warte obejrzenia w powiecie kościańskim", I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Gminy Kościan „Zbuduj dom dla owadów”

„Do udziału w konkursie „Zbuduj dom dla owadów” zachęciła mnie wychowawczyni. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problem malejącej liczby owadów zapylaczy, zwiększenie świadomości ekologicznej, rozwijanie kreatywności. Praca konkursowa polegała na zbudowaniu w pełni funkcjonalnego domu dla owadów. Tworzenie domku było dla mnie świetną zabawą”.

Systematyczny, dobrze zorganizowany samorozwój, pozwala osiągać sukcesy i  dostarcza ogromnej satysfakcji. Trzeba jedynie znaleźć odpowiedni dla siebie sposób. Natalia uczy się na zasadzie skojarzeń, przydzielając nowym pojęciom, coś dobrze znanego. Tworzy własne notatki podczas lekcji i wzbogaca w domu dodatkowymi, potocznymi objaśnieniami. Rozbija i przyswaja materiał małymi partiami. Jak widać stosowane zasady przynoszą efekty.

Gratulujemy Natalii ubiegłorocznych sukcesów oraz najwyższej tegorocznej średniej w II LO.

powrót Drukuj