Spotkanie z poetką ….

7 listopada 2018 roku gościliśmy w naszej szkole Annę Andrych – poetkę ze Zduńskiej Woli, laureatkę wielu konkursów literackich, należącą do Związku Literatów Polskich.

Anna Andrych urodziła się i mieszka w Zduńskiej Woli, choć jej życiorys zawiera siedmioletni wątek poznański. Debiutowała w 1985 roku na łamach „Zielonego Sztandaru”.

Wiersze Anny Andrych są zamieszczone w kilkudziesięciu almanachach i antologiach literackich. Jest laureatką ok.150 konkursów literackich (na przestrzeni 25 lat). Pisze również opowiadania, dostrzeżone w konkursach i drukowane w prasie. Nieobce są jej także takie formy wypowiedzi, jak fraszka i haiku. W 1987 roku była współzałożycielką Klubu Literackiego TOPOLA przy Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Za działalność w tym klubie oraz Zarządzie Klubu Pracy Twórczej przy WDK w Sieradzu otrzymała tytuł i odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Od 1999 roku należy do Związku Literatów Polskich – Oddział w Poznaniu.

Poetka rozpoczęła spotkanie opowieścią o sobie, o swojej różnorodnej twórczości, o tym jak życie przekłada się na poezję i jaki wpływ poezja ma na życie.

Spotkanie odbyło się w ramach 41. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego organizowanego przez poznański oddział Związku Literatów Polskich, a na terenie Kościana , w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Kościanie. Listopady Poetyckie są wydarzeniem dla środowiska literackiego, promują literaturę, ale przede wszystkim popularyzują poezję wśród młodzieży. „Lekcje poetyckie” w szkołach przynoszą ogrom emocji i przeżyć, zwracają uwagę na piękno i bogactwo języka polskiego.

Nauczyciele bibliotekarze

powrót Drukuj