Rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia

W dniach  22, 24, 26. 01. 2018 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Poznaniu oddział w Kościanie, we współpracy z biblioteką szkolną i nauczycielami p. B. Klóskowską, A. Woźniak i W. Zep, realizując zadanie promocji i popularyzacji statystyki publicznej prowadziły zajęcia dla uczniów   klas II TE, III TE i II TOR. Miały one na celu zapoznanie uczestników z trybem działania i organizacją Urzędu, z działalnością wydawniczą, z metodami zbierania danych oraz zasobami informacyjnymi statystyki. Celem zajęć było także przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną oraz nabycie przez nich umiejętności poszukiwania danych statystycznych w bazach i rozproszonych źródłach, a także zachęcenie do wykorzystywania tych informacji  w nauce, prowadzonej pracy naukowej oraz w realizowanych zadaniach zawodowych i w życiu prywatnym.

W ramach przeprowadzonych zajęć pt.: „Mój własny biznes” uczniowie klasy II TE i III TE pogłębili wiedzę się z zakresu statystyki publicznej. Wyszukiwali informacje na temat własnego regionu, korzystając z Banku Danych Lokalnych, który jest dostępny na stronie GUS www.stat.gov.pl. Ponadto przypomnieli sobie jak założyć własną firmę, co to jest REGON i Polska Klasyfikacja Działalności oraz do czego są potrzebne.

 Podczas zajęć pt. „Rocznik statystyczny – jak z niego korzystać?” uczniowie klasy II TOR  praktykowali z rocznikami statystycznymi,  zdobywając wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania roczników jako źródła wiedzy  i danych statystycznych.

Nauczyciele bibliotekarze

powrót Drukuj