Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbyło się 3 września w hali sportowej ZSP. Zgromadzeni uczniowie, nauczyciele i goście: Starosta Kościański Bernard Turski, główny inżynier Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu Polskiej Spółki Gazownictwa Andrzej Wojciechowski, prezes Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Poznaniu Waldemar Sztukiewicz, prezes Kościańskiego Koła Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Poznaniu Zbigniew Józefowski, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie Bolesław Ratajczak, przedstawiciele Cechu Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie – Karol Pawlak, Marian Kurasiak,i Florian Sekuła oraz przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSP Katarzyna Barłożyk wysłuchali życzeń Dyrektor Małgorzaty Durek skierowanych zarówno do młodzieży uczącej się w naszej szkole jak i do nauczycieli. Pani Dyrektor szczególnie przywitała ponad 200 uczniów klas pierwszych, uczących się w 8 oddziałach. Głos zabrał również Starosta Kościański Bernard Turski, który  gratulując młodzieży wyboru szkoły życzył pomyślności w nowym roku szkolnym. Starszy Cechu Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie Karol Pawlak w swoim przemówieniu podkreślił istotę szkolenia zawodowego i podziękował za owocną współpracę z naszą szkołą.

Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły przyrzekając systematyczną naukę i godne reprezentowanie szkoły, a uczniowie klas pierwszych  branżowej szkoły I stopnia złożyli ślubowanie na Sztandar Cechu Rzemiosł.

Zgodnie z tradycją szkoły minutą ciszy uczczono ofiary II Wojny Światowej, a po zakończonej uroczystości młodzież udała się na spotkania z wychowawcami w klasach.

powrót Drukuj