Europassy dla Mobilnych

6 czerwca 2019 roku w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość wręczenia dokumentów Europass Mobilność i certyfikatów. 37 uczniów naszej szkoły ukończyło pomyślnie staż zagraniczny i nabyło dodatkowe kompetencje zawodowe. Uczniowie w trakcie uroczystości dokonali podsumowania praktyk zagranicznych, przedstawili filmy i prezentacje, które przybliżyły przebieg stażu zagranicznego zgromadzonym gościom. Pani Dyrektor w trakcie uroczystości wręczyła uczniom certyfikaty i pogratulowała ukończenia szkolenia zagranicznego.

powrót Drukuj