Program „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż Powiat Kościański przystąpił do realizacji programu „Aktywny Samorząd” w 2018 r.

Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących formach wsparcia:

Moduł I

Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania.
Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyn, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązana techniczne.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieka Wnioskodawcy, przebywającej w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Moduł II -
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w 2018 r.

Moduł I    od 1.04.2018 r. do 30.08.2018 r.

Moduł II  od 10.03.2018 r do 30.03.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 semestr letni).

Od 4.09.2018 r. do 10.10 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 semestr zimowy).

 Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
ul. Gostyńska 38
tel. 065/511-01-66, 065/512-02-17

powrót Drukuj