Program Profilaktyki Alkoholowej „NOE”

 Dzień 9 października 2019r., dla uczniów klas drugich był dniem z programem profilaktycznym „NOE”.  Program ten jest  rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  i Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Młodzieży podczas zajęć realizatorzy przekazali  wiedzę na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz mechanizmu procesu uzależnienia. Program zawierał 4 wiodące strategie profilaktyczne wg W. Hansena:

1. Praca nad przekształceniem przekonań normatywnych.

2. Osobiste postanowienie.

3. Cenione wartości – zachowania destrukcyjne.

4. Wiedza o konsekwencjach.

 Młodzież oczekująca raczej nudnego wykładu czy też prelekcji niespodziewanie stała się aktorami w przedstawieniu. Sama brała aktywny udział w scenkach, psychodramach. Odpowiadała na pytania prowadzących. Realizatorzy programu starali się unikać dydaktycznych pouczeń stwarzając jednocześnie  atmosferę ciepła i bliskości.

Elżbieta Kwaśna

powrót Drukuj