Pożegnanie Absolwentów

W piątek, 29 kwietnia 2022 r., w hali sportowej odbyła się uroczystość  Pożegnania Absolwentów, którzy ukończyli klasę trzecią Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz klasę czwartą Technikum kształcących się w zawodzie technika ekonomisty, technika mechanika, technika elektryka, technika organizacji reklamy i technika gazownictwa. 

W uroczystości wzięła udział Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański. 

Wszystkich obecnych na uroczystości powitała Małgorzata Durek, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Gratulując uczniom ukończenia szkoły zaznaczyła, że przyszło im uczyć się w bardzo trudnych warunkach, z którymi szkoła nie miała nigdy wcześniej do czynienia. Dzięki swojej determinacji, a także pracy i zaangażowaniu nauczycieli, młodzież zakończyła edukację i dobrze  przygotowała się do matury. Na zakończenie Pani Dyrektor wyraziła nadzieję, że tegoroczni absolwenci wspominając szkołę, będą mieli wiele przyjemnych skojarzeń. Podkreśliła, że jest dumna z opuszczających mury szkoły maturzystów.

Wyróżniającym się w nauce absolwentom Pani Dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższą średnią ocen w nauce 5,29 uzyskała Kornelia Brzezińska z klasy czwartej Technikum, kształcąca się w zawodzie technika ekonomisty.

Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański życzyła uczniom powodzenia na egzaminach, podejmowania odpowiedzialnych decyzji życiowych oraz spełnienia wszystkich życiowych planów. Podziękowała Dyrekcji i wszystkim Pracownikom szkoły za przygotowanie kolejnego pokolenia młodzieży do wejścia w dorosłe życie.

W imieniu Rady Rodziców głos zabrała Magdalena Wolna, która ze wzruszeniem podziękowała nauczycielom za ich pracę włożoną w edukację i wychowanie młodzieży, a absolwentom życzyła, by ich wybory były zawsze wyborami serca.

Anna Ruszkiewicz, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, w obecności wychowawców klas oraz Przewodniczącej Rady Rodziców wręczyła absolwentom nagrody książkowe za szczególne osiągnięcia, w tym również sportowe.

Przedstawiciele Absolwentów pożegnali się ze Sztandarem Szkoły oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem Patrona Szkoły, Franciszka Ratajczaka.

Na zakończenie każdy absolwent otrzymał „słodką niespodziankę z życzeniem na przyszłość”, następnie wszyscy obejrzeli występy taneczno – wokalne przygotowane przez uczniów z młodszych klas.

powrót Drukuj