Polacy w świecie, znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”

Organizatorem konkursu „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” jest Departament Edukacji i Nauki. Bieżąca edycja dotyczy działalności Polaków w Niemczech.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

Targi Edukacyjne 2020 z honorowym patronatem Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, to okazja do rozstrzygnięcia tego konkursu plastycznego i wręczenia nagród. Złożono w sumie 743 prace, z których nagrodzono 54. Nasza szkoła po raz trzeci wzięła udział w konkursie. 

Klaudia Krupka z klasy III TEg zdobyła II miejsce. 

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi na przestrzeni wieków napawa nas dumą. 

powrót Drukuj