Patrycja Maćkowiak z kl. 2 TE laureatką konkursu „Biznes z Przyszłością”

W styczniu br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zorganizowanym po raz czwarty konkursie „Biznes z Przyszłością” skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kościańskiego. Konkurs zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie i Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie pod patronatem Starosty Kościańskiego. Podstawowym celem konkursu jest kreowanie i wspieranie postaw osobistej przedsiębiorczości młodego pokolenia. Zadaniem młodzieży było wykonanie innowacyjnych biznes planów. Przygotowania młodych do konkursu odbywały się podczas zajęć merytoryczno-warsztatowych i konsultacji indywidualnych prowadzonych przez pracowników Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie oraz przy wsparciu nauczycieli przedmiotów zawodowych ekonomicznych.

Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszym wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Wyłoniono 10 najlepszych, a wśród nich znalazły się wnioski uczniów naszej szkoły: Pauliny Haremzy, Patrycji Maćkowiak, Filipa Orzałkiewicza i Darii Wójcik z klasy 2 TE oraz Roksany Kaczmarek, Natalii Kociemby i Kingi Skorupińskiej z klasy 3 TE.   Uczniowie przygotowali prace pod opieką nauczycieli: Beaty Witiuk, Joanny Federowicz-Woźniak, Barbary Klóskowskiej i Anny Woźniak. 23 lutego 2017 r. nasi uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w drugim etapie konkursu. Każdy finalista prezentował swój pomysł przed komisją konkursową, w której zasiadali: Starosta Kościański Bernard Turski, Wicestarosta Stefan Stachowiak, Ewa Beba - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, Ryszard Kozak - prezes FKS Okucia Okienne, Czesław Szczepaniak - prezes spółki EKO PŁYTA, Dominik Wieszczeczyński z Centrum Handlowego DORADO i Radosław Grygier - prezes zarządu BS w Kościanie. Oceniano: innowacyjność pomysłu, realność założeń i perspektywy rozwoju. Rywalizacja była wyrównana, a poziom projektów bardzo wysoki. Uczennica naszej szkoły - Patrycja Maćkowiak z kl. 2 TE, zajęła drugie miejsce. Wszystkim uczestnikom wręczono upominki, a troje Laureatów otrzyma nagrody główne podczas marcowej Sesji Rady Powiatu Kościańskiego. Patrycji gratulujemy zdobytego miejsca i nagrody (laptop).

Joanna Federowicz-Woźniak

powrót Drukuj