Otrzęsiny klas pierwszych

W środę, 21 września 2022r. uczniowie klas pierwszych ZSP w Kościanie wzięli udział w otrzęsinach, by stać się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Impreza odbyła się w dwóch częściach. W pierwszej części udział wzięły klasy Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum, a w drugiej, klasy Szkoły Branżowej. Uczestnicy zostali poddani próbom  w kilku konkurencjach, z których każda kończyła się przyznaniem punktów przez jury, w skład którego wchodziły uczennice klas starszych: Aleksandra Kozak z 4TE, Wiktoria Łakoma z 3TGK, Wiktoria Lajszner i Kornelia Ratajczak z 4LO oraz Adriana Grzybowska z 3TGK.

Spotkania rozpoczęły dziewczyny ze szkolnej grupy tanecznej Rat Dance prowadząc taneczną rozgrzewkę. Następnie poszczególne klasy prezentowały swoje zdolności wokalne, śpiewając znane polskie piosenki w konkursie karaoke. Pierwszoklasiści dzielnie walczyli o tytuł najsprawniejszej klasy w konkurencjach sportowych - w przeciąganiu liny, podawaniu piłki w rzędach, a także skokach w workach. Były też klasowe kalambury. Na koniec klasy wspólnie tańczyły do rytmu belgijki.

Po podsumowaniu punktów zwycięskimi klasami zostały 1TBR, wśród klas liceum i technikum, oraz klasa 1msw, spośród klas branżowych. Obie klasy otrzymały „immunitet nietykalności” zwalniający z odpowiedzi ustnych, kartkówek i sprawdzianów w wybranym dniu szkolnym następnego tygodnia.

Otrzęsiny przygotował Samorząd Uczniowski. W rolę prowadzących wcielili się Weronika Pieprzyk z 4TMR i Patryk Kunc z 4TE, a funkcję fotografa pełnił Wiktor Żaczyk z 3TMR. Oprawą muzyczną zajął się pan Karol Dudkowski. Nad poprawnością konkurencji czuwali nauczyciele wychowania fizycznego wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego, panią  Martą Jakubowską i panią Katarzyną Hejnar – Glumińską.

Samorząd Uczniowski

N-le wychowania fizycznego

powrót Drukuj