Księgowi realizują projekt zdalnie

Uczniowie klasy pierwszej, kształcący się w zawodzie Technika Rachunkowości, po miesięcznej przerwie, powrócili do realizacji pilotażu programu nauczania zawodu w ramach projektu ,,Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej ekonomiczno-administracyjnej’’.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku pani dr Maria Golec z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu  przeprowadziła zajęcia w ramach nauczania zdalnego na temat: Istota działalności bankowej. 

Zajęcia teoretyczne odbyły się poprzez platformę ZOOM z wykorzystaniem domeny WSB.

Następnie uczniowie przystąpili do wykonywania ćwiczeń interaktywnych z wykorzystaniem platformy Moodle. Pani dr Maria Golec przygotowała tam materiał dydaktyczny, prezentację oraz kartę zadań.

Gdy w miesiącu lutym, podczas pobytu w WSB, uczniowie poznawali możliwości korzystania z kursów on-line na platformie edukacyjnej Moodle, nie przypuszczali, że po dwóch miesiącach, będzie to umiejętność niezbędna do dalszej realizacji projektu.

Potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach są zdjęcia ekranu z osobami uczestniczącymi oraz wypełniona o-line lista obecności. 

Opiekun grupy: Barbara Klóskowska

powrót Drukuj