Nasi są już w Mediolanie

21 uczniów naszej szkoły wyjechało na staże zagraniczne do Mediolanu.

Już po raz piąty pozyskaliśmy pieniądze na praktyki zagraniczne. Tym razem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie realizuje projekt  „Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości” nr 2018-1-PL01-KA102-048771  Projekt jest realizowany w ramach projektu ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu opiera się na zasadach programu Erasmus +.

16 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika organizacji reklamy i 5 uczniów branżowej szkoły I stopnia, kształcącej w zawodzie kucharza będzie praktykowało dwa tygodnie w firmach zagranicznych w Mediolanie, we Włoszech.

Nasi stażyści wyjechali 17. 11.2018 r. Podróżowali autokarem i  samolotem. Wyjazd poprzedziły intensywne przygotowania językowe, psychologiczne i kulturowe, zebrania przygotowawcze, wywiady z prasą. Ostatnie, przedwyjazdowe spotkanie uczniów odbyło się w czwartek 15.11.2018 r. Obecni byli na nim również rodzice, opiekunowie praktyk pp. Małgorzata  Jaśniak i Marzena Buchowska, pani ksiegowa Joanna Jankowiak Beuge, koordynatorki Karolina Brzozowska i Romana Woroch. Wyjeżdzającą młodzież wsparła swa obecnością i dobrymi radami pani dyrektor Małgorzata Durek.

Stażyści podpisali umowy, otrzymali odzież roboczą, materiały biurowe, czapeczki, a także….kieszonkowe.

Przebieg stażu relacjonujemy na bieżąco na facebooku: Staże zagraniczne uczniów ZSP Kościan

powrót Drukuj