Nauczanie zdalne do 8 listopada br.

KOMUNIKAT

Od 24 października do 8 listopada br. wszyscy uczniowie i nauczyciele będą odbywać lekcje w trybie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem i planem zastępstw. Również zajęcia warsztatowe i kursowe realizowane będą zdalnie.

W tym samym okresie uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy (nie realizują zajęć praktycznych u pracodawców).

powrót Drukuj