Mikołaj i Śnieżynki

Święty Mikołaj urodził się prawdopodobnie w zamożnej rodzinie w Patara położonej w zachodniej Lykii, prowincji Azji Mniejszej, ówcześnie należącej do Grecji, a obecnie na terytorium Turcji. Legenda głosi, że urodził się pomiędzy rokiem 280 a 286, inne źródła wymieniają rok 260 albo 250. Rodzice pozostawili mu niemałą fortunę, którą on sam rozdał ubogim. 

W roku 300 został wybrany biskupem zaniedbanej djecezji w stolicy Myry, zarządzaniem której zajął się z wielkim oddaniem i wiarą. To tam zasłynął najpierw ze swojej świętości, poświęcenia i cudów. Za czasów panowania cesarza Dioklecjana w początkach IV wieku, kiedy to prześladowanie chrześcijan rozciągnęło się na całe Imperium Rzymskie, Święty Mikołaj został uwięziony i zmuszony do opuszczenia rodzinnych stron. W 313 roku cesarz Konstantyn uprawomocnił chrześcijaństwo, Mikołaj został uwolniony i zezwolono mu na powrót do swojej djecezji.
Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia około roku 350 i został pochowany w Myrze ( dzisiaj znanej jako Demre w Turcji).
W naszej tradycji pamięć o Św. Mikołaju jest wciąż żywa i podtrzymywana z ochotą przez kolejne pokolenia. Dzień imienin Mikołaja, przypadający 6 grudnia jest okazją do wszelkiego rodzaju niespodzianek i obdarowania bliskich drobnymi prezentami w tajemnicy. Współczesna wersja Św. Mikołaja spopularyzowana została przez holenderskich Protestantów Nowego Amsterdamu( obecnie Nowy York ), którzy zwyczaj rozdawania prezentów na święto ich patrona, wywodzą z Nordyckiego folkloru. Według tej tradycji, dobre dzieci od mitycznego magika otrzymywały prezenty w nagrodę za swoje dobre sprawowanie i uczynki, a dzieci nieposłuszne spotykała kara.

Tak też  było w naszej szkole. Święty Mikołaj pojawił się w towarzystwie pięknych Śnieżynek. Dobrym i grzecznym uczniom, nauczycielom i pracownikom rozdawał cukierki. Dodatkową niespodzianką było to, iż każdy, kto posiadał czapkę Mikołaja, był tego dnia zwolniony z odpowiedzi ustnych i karkówek. Wszyscy niegrzeczni musieli przyrzec, że poprawią się do następnego roku. Podczas przerw rozbrzmiewały wspaniałe świąteczne piosenki, przybliżając nas do czasu Bożego Narodzenia.

Nad całością imprezy, która na dobre zagościła już w kalendarzu wydarzeń szkolnych, czuwał Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami – Irminą Jaźwińską i Martą Skrzypczak.

powrót Drukuj