Lekcja historii w Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Poznaniu

Dnia 25 kwietnia 2018 roku klasy 1 BEM, 1 TOR i 1LO udały się wraz z opiekunami p. R. Woroch, p. D. Wojciechowską i p. K. Brzozowską do Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Poznaniu. Muzeum to powstało w miejscu niemieckiego obozu koncentracyjnego. Był to pierwszy obóz, który Niemcy utworzyli w okupowanej Polsce. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w interesującej i pouczającej lekcji historii na temat czasów  okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Na terenie obozu poniosło śmierć ok. 20 tysięcy Wielkopolan. Uwięzieni w nim Polacy byli rozstrzeliwani, torturowani, zrzucani ze schodów lub umierali z powodu trudnych warunków panujących w celach więziennych. Tam Niemcy po raz pierwszy w Europie użyli gazu do mordowania ludności cywilnej. W udostępnionych przez Muzeum spisie ofiar obozu, uczniowie znaleźli nazwiska wielu mieszkańców Kościana, Kiełczewa, Białcza Starego, Śmigla i wielu innych miejscowości powiatu kościańskiego.

powrót Drukuj