Laboratoria na Politechnice Poznańskiej – praca w warunkach symulowanego przedsiębiorstwa

W dniach od 5 do 9 marca 2018 roku uczniowie klasy III Te uczestniczyli w praktykach zawodowych odbywających się na Politechnice Poznańskiej. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Celem tego programu jest odbudowa kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozwój i ułatwianie relacji pomiędzy uczniami a pracodawcami, dzięki np. włączaniu pracodawców w proces doradzania uczniom wyboru kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy, czy też wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy. Pierwszego i ostatniego dnia przed rozpoczęciem zajęć rozwiązywaliśmy test posiadanych oraz nabytych kompetencji i umiejętności tzw. „test wejścia i wyjścia”. Następnie zapoznaliśmy się z regulaminem laboratorium i obowiązującymi zasadami BHP.  Naszymi zadaniami podczas zajęć było stworzenie własnej firmy, wybór profilu działalności, zaprojektowanie własnego logo, sporządzenia analizy SWOT oraz stworzenie i zaprezentowanie biznesplanu działalności. Odbywaliśmy także  rozmowy kwalifikacyjne dla potencjalnych kandydatów dla naszych firm.

Nauczyliśmy się również obsługi programu księgowego ENOVA, w którym zakładaliśmy kartoteki kontrahentów, zatrudnialiśmy pracowników, zgłaszaliśmy ich do systemu ubezpieczeń społecznych oraz sporządzaliśmy dla nich listy płac. Ostatniego dnia uczestniczyliśmy w prezentacji z doradztwa zawodowego. Mieliśmy również możliwość zwiedzenia Politechniki: odwiedziliśmy radio, bibliotekę, a także centrum sportu dowiadując się przy tym wielu ciekawych informacji na temat tego miejsca.

Uwieńczeniem naszej pracy podczas laboratoriów były otrzymane certyfikaty z bardzo dobrymi i celującymi ocenami.

Spędziliśmy pracowicie i w dobrej atmosferze tydzień praktyk ucząc się wielu nowych rzeczy.

Opracowały: Paulina Srokowska i Daria Wójcik.

Naszymi opiekunami były: p. Joanna Federowicz – Woźniak i p. Beata Witiuk  

powrót Drukuj