Kościański Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

Pojawienie się stanu pandemii koronawirusa, zamknięte szkoły, konieczność izolacji społecznej, przestrzegania restrykcji pandemicznych, pozostania w domach w poczuciu zamknięcia, brak fizycznej aktywności, możliwości spotykania się z rówieśnikami, bardzo negatywnie wpłynęło na kondycję psychofizyczną dzieci i młodzieży. U wielu młodych ludzi pojawiły się bądź nasiliły objawy depresji, stany lękowe, zaburzenia odżywiania. Kościańscy specjaliści obserwują u dzieci i młodzieży obniżone samopoczucie, frustrację, lęk przed powrotem do szkół, brak chęci do nauki, problem z koncentracją, motywacją do wykonywania podstawowych czynności, problemy ze snem, czy komunikacją. 

Młodym ludziom trudno porozmawiać o pojawiających się problemach z dorosłymi z najbliższego otoczenia, bądź nie posiadają nikogo bliskiego z kim mogliby omówić trapiące ich sprawy. Powoduje to powstanie lub pogłębienie się u dzieci poczucia osamotnienia, niezrozumienia, bezradności. Dodatkowo w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ograniczony został dostęp do pomocy specjalistycznej i powstała potrzeba stworzenia alternatywnej formy pomocy dla dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego, która odpowiadałaby na potrzebę anonimowego kontaktu z osobą życzliwą i wykwalifikowaną. 

W związku z tym z inicjatywy Burmistrza Miasta Kościana, we współpracy z Powiatem Kościańskim, od 19 lipca 2021 roku uruchomiony zostanie „Kościański Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży”. Działalność Kościańskiego Telefonu Zaufania koordynować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Specjaliści dyżurujący pod telefonem będą udzielać pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży - ze szkół prowadzonych przez miasto Kościan oraz Powiat Kościański - w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. 

Uruchomienie Kościańskiego Telefonu Zaufania umożliwi dzieciom i młodzieży omówienie trudnych, ważnych spraw ze specjalistą, który w życzliwy sposób zachęci do wspólnego znalezienia rozwiązań trapiących dzieci problemów. 

Kościański Telefon Zaufania na początek będzie czynny dwa razy w tygodniu: w poniedziałki w godzinach 15:00 do 18:00 oraz w czwartki od godziny 18:00 do 21:00. 

powrót Drukuj