Konkurs plastyczno-filmowy pt. ,, FILMOWY przeWODNIK”

Dyrektor Biura Prewencji KGP wraz z MSWiA  zainicjował kampanie edukacyjno-informacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie lub nad wodą pn. ,,Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą” w ramach programu ,,Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczanie wypadków utonięć.

 Elementem projektu jest konkurs plastyczno-filmowy pt. ,, FILMOWY przeWODNIK” adresowanego dla dzieci i młodzieży promujący bezpieczeństwo przebywania nad wodą skierowany dla osób, które nie ukończyły 18 lat. Konkurs będzie trwał od 1 lipca do 30 września br.

 Regulaminem  konkursy dostępny jest pod  linkiem www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda

powrót Drukuj