Konkurs „Pozytywne społeczeństwo”

Fundacja Action-Life już po raz trzeci organizuje konkurs filmowy w ramach projektu Pozytywne Społeczeństwo. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie filmu trwającego od 1 do 5 minut, dotyczącego profilaktyki przemocy, agresji, przestępczości i uzależnień. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Zostańmy w kontakcie”. 

Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 14-18 lat połączonej w zespoły od 2 do 5 osób. 
Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestników konkursu i powstać przy zachowaniu obowiązujących zasad epidemicznych.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: 
https://www.pozytywnespoleczenstwo.pl

 

powrót Drukuj