Komunikat do pracodawców i uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

KOMUNIKAT

Od dnia 29 czerwca 2020 r. tj. najbliższego poniedziałku decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostają przywrócone zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawców zgodnie z przepisami prawa, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze zgodnym  z przepisami Kodeksu pracy.

powrót Drukuj