Komunikat dla pracodawców i uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

powrót Drukuj