Komunikat dla Pracodawców i Uczniów klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia

Komunikat dla Pracodawców i 
Uczniów klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2020 r. od dnia 01.06.2020 r. uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu  u pracodawców. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

powrót Drukuj