ZDALNE NAUCZANIE OD 25 MARCA 2020 ROKU

Kościan, dnia 25 marca 2020 roku

KOMUNIKAT

Od dnia 25 marca 2020 roku zajęcia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie odbywają się zdalnie zgodnie z planem zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w tych zajęciach. 

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Kościanie w dni, w które nie uczęszczali do szkoły zgłaszają się na zajęcia praktyczne do pracodawcy (klasy I i II - dwa dni w tygodniu, klasy III - trzy dni w tygodniu) o ile pracodawca nie zwolnił młodocianego pracownika z praktyk. 

                                                                                                 DYREKTOR
                                                                                          mgr Małgorzata Durek                  

powrót Drukuj