Komunikat dla pracodawców i uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia

KOMUNIKAT

Od dnia 19.04.2021 r. (poniedziałek) uczniowie trzecich klas Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na zajęcia praktyczne u pracodawców.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

powrót Drukuj