Jak co roku, nasi w Urzędzie Skarbowym…

W dniu 6 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy II TE wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Urzędu Skarbowego w Kościanie, w ramach programu nauczania dla zawodu technik ekonomista.

Pracownice Urzędu, chcąc oswoić młodych adeptów podatkowej wiedzy, przekazały garść historycznych informacji dotyczących „dziwnych” podatków obowiązujących w wielu krajach świata. W interesujący sposób zapoznały uczniów z zadaniami instytucji i pracą urzędników. Młodzież dowiedziała się, co to jest podatek, jaka jest jego historia, jakie podatki obowiązują obecnie w Polsce, co jest celem działalności Urzędu Skarbowego i jak wygląda jego schemat organizacyjny. 

Panie prelegentki zapoznały uczniów z zakładaniem własnej firmy, wyborem form opodatkowania dokonywanego przez przedsiębiorców, rodzajami prowadzonej przez nich dokumentacji oraz deklaracjami podatkowymi, które podatnicy zobowiązani są złożyć w ramach podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Omówiły też, podając ilustrujące zagadnienia dane liczbowe, coraz częściej wykorzystywane przez podatników możliwości składania zeznań rocznych za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem systemu e-Deklaracje. Przedstawiono też słuchającym nowe urządzenie podatkowe - Jednolity Plik Kontrolny. Zasadniczym celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów. Niemniej jednak najistotniejszym celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników. System ten pozwoli urzędnikom przede wszystkim na łatwe zlokalizowanie tzw. pustych faktur. Krótkie filmy - przybliżające tematykę spotkania, uczniowie oglądali z zainteresowaniem.

Podkreślenie ważności prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych oraz  korzyści płynących z otrzymywania paragonu przy zakupie towarów i usług, pozwoliło uczniom szerzej spojrzeć na te problemy. Każdy z uczestników otrzymał ulotki wydane przez Ministerstwo Finansów oraz materiały informacyjne przygotowane przez pracowników Urzędu Skarbowego w Kościanie. Uczniowie mogli również zobaczyć, jak prezentuje się sala obsługi klienta, która staje się … coraz bardziej pusta.

Spotkanie przebiegało, jak zwykle, w przyjaznej i miłej atmosferze – nasze wizyty w US mają już swoją historię. Spotkanie zorganizowane zostało przez nauczycieli: Beatę Witiuk oraz Joannę Federowicz-Woźniak.

Opracowała Roksana Zemler

powrót Drukuj