Informacja o zajęciach lekcyjnych

W związku z tym, że zaczynają się odbywać niektóre zajęcia lekcyjne wszyscy uczniowie zobowiązani są do sprawdzania informacji w dzienniku i zgłoszenia się do szkoły na lekcje. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia (młodociani pracownicy) muszą powiadomić jak najwcześniej pracodawcę o tym, że następnego dnia będą odbywali zajęcia lekcyjne.

powrót Drukuj