Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Nowy rok szkolny rozpoczął się Mszą Św. w kościele pw. św. Brata Alberta w Kościanie.

Oficjalna uroczystość odbyła się w hali  sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie. Delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Franciszka Ratajczaka.

Dyrektor Małgorzata Durek powitała przybyłych gości: Starostę Kościańskiego Henryka Bartoszewskiego, Prezesa Oddziału Wielkopolskiego Koła Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Geodetów polskich w Poznaniu Waldemara Sztukiewicza, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Ewę Beba, Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie Sylwię Sałacką, przedstawicieli Cechu Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie: Karola Pawlaka, Mariana Kurasiaka, Floriana Sekułę. Dyrektor Szkoły szczególnie serdecznie powitała ponad 400 uczniów klas pierwszych, uczniów klas starszych oraz nauczycieli. Starosta Kościański w swoim przemówieniu nawiązał do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a gratulując uczniom wyborów swoich zawodów życzył pomyślności, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i przygotowania do przyszłej pracy zawodowej.

Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły przyrzekając systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, dbać o honor szkoły i rzetelnie realizować postanowienia statutu szkoły. Pierwszoklasiści branżowej szkoły I stopnia złożyli ślubowanie na Sztandar Cechu Rzemiosł.

Po zakończonej uroczystości młodzież udała się na spotkania z wychowawcami.

powrót Drukuj