Edukacja młodych gazowników w terenie

28 listopada 2017 roku młodzież ucząca się w zawodzie technik gazownictwa wyjechała na budowę gazociągu Lwówek-Odolanów. Obecnie budowa gazociągu odbywa się na teranie gminy Kościan.

Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy na temat budowy gazociągów przesyłowych. Na wstępie uczniowie zostali przeszkoleni z podstawowych zasad bhp. Następnie odbyła się prezentacja grupy spawalniczej oraz omówienie technologii spawania. Uczniowie poznali zasady układania rur, przygotowania brzegów rur, usytuowanie centrownika we wnętrzu rury oraz zasadę działania automatu do obwodowego spawania rur. Uczniowie dowiedzieli się również jakie należy posiadać kwalifikacje, aby ubiegać się o pracę spawacza i kierownika budowy. Podczas wycieczki towarzyszył nam pan Marcin Spurtacz – kierownik budowy, pan - Ryszard Nowak inżynier spawalnik oraz pani Agnieszka Bochyńska – przedstawiciel z GAZ-SYSTEMU S.A., którzy w ciekawy sposób przedstawili technologię spawania oraz organizację robót spawalniczych.

Organizatorzy wycieczki
Katarzyna Rygielska
Anna Skiba

powrót Drukuj