Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

 Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka. Dzień 18 października w całej Unii Europejskiej obchodzony jest jako  Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Ideą kampanii jest propagowanie świadomości o zjawisku i jego rozmiarach, a także wskazanie, gdzie można szukać pomocy. W tym dniu 68 uczniów z  klas 2 KMS, 2 HSW, 2 FŚ i 2 LO uczestniczyło w spotkaniu z aspirantem Mariuszem Wojciechowskim z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, podczas którego dowiedzieli się czym jest handel ludźmi i  jakie formy ten proceder przybiera.  Młodzież dowiedziała się, że  handlem ludźmi jest to werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

powrót Drukuj