Obchody Święta Patrona w naszej szkole

Patronem naszej szkoły jest Franciszek Ratajczak, mężczyzna pochodzący ze Śniat, wsi położonej niedaleko Kościana. Po rewolucji listopadowej w 1918 roku został skierowany do Poznania, by pomóc w organizacji ruchu niepodległościowego. Na początku grudnia 1918 roku został przydzielony do oddziałów Służby Straży i Bezpieczeństwa  stacjonujących w Forcie Raucha. W dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 27 grudnia 1918 roku, wraz z całym oddziałem został skierowany do zamku cesarskiego w celu wzmocnienia stacjonującej tam polskiej załogi. Ostrzeliwany przez niemieckich grenadierów pluton, w którym służył, nacierał na prezydium policji. W czasie ataku Franciszek Ratajczak został ciężko ranny i w godzinach wieczornych zmarł. Miał 31 lat.

Tegoroczne obchody Święta Patrona Szkoły rozpoczęły się meczem siatkówki pomiędzy Drużyną Seniorów – nauczycieli i Juniorów – uczniów naszej szkoły o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły, który został rozegrany 8 stycznia 2018 r. w obecności całej społeczności szkolnej w hali widowiskowo-sportowej. Puchar zwycięstwa wywalczyła Drużyna Seniorów. Jego wręczenie nastąpiło podczas  piątkowych obchodów Święta.

Centralnym wydarzeniem Święta Patrona była uroczysta akademia w dniu 12 stycznia, na którą przybyli wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Nie zabrakło też zaproszonych gości, którzy reprezentowali lokalne władze, stowarzyszenia, wyższe uczelnie i zakłady pracy.

Już przemówienia wygłoszone na wstępie akademii przez Dyrektora Szkoły Małgorzatę Durek, Starostę Kościańskiego Bernarda Turskiego, Rektora Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej im. Amosa Komeńskiego w Lesznie prof. dr. hab. Macieja Pietrzaka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prof. dr. hab. Wiktora Gabrusewicza wprowadziły wszystkich w bardzo podniosły i patriotyczny nastrój, mówiły bowiem o dawnej niewoli Polaków oraz o ich pełnej poświęcenia walce o odzyskanie wolności.

W części artystycznej akademii zebrani mogli przeżywać wydarzenia z przeszłości, bowiem scena hali widowiskowej zamieniła się w arenę wydarzeń z dziejów naszego kraju i Wielkopolski. Przeszywająca muzyka sygnalizowała porażki i sukcesy Polaków, a porywający i wzruszający taniec w wykonaniu grupy tanecznej oddawał zniewolenie kraju, a kolejny – odzyskanie przez niego niepodległości. Porażkę i ból niewoli odczuł z pewnością każdy widz akademii, patrząc na symboliczne zamknięcie postaci Polskiej Wolności za kratą więzienia. Rota, zaśpiewana uroczyście i z ogromnym ładunkiem emocjonalnym przez szkolne wokalistki, pokazała wszystkim, że Polacy nie pozostali bierni wobec ojczystej niewoli i przeciwstawili się wrogom. W końcu nadeszła upragniona chwila zwycięstwa. Ukazali ją uczniowie ubrani w mundury wojskowe energicznie rozrywający kraty, za którymi zamknięto Polską Wolność.

I wreszcie sprawa walki Wielkopolan o przyłączenie do Polski. Jeden z jej orędowników i uczestników to właśnie Patron Szkoły Franciszek Ratajczak, który „przyglądał się” naszym artystycznym działaniom ze zdjęcia zajmującego ważne miejsce na scenie. Wartości wpojone przez najbliższych nie pozwoliły mu pozostać obojętnym na panoszenie się Niemców w Wielkopolsce, dlatego zaangażował się w działania zbrojne. I zginął… Na służbie. Nie możemy zapomnieć o jego bohaterstwie i poświęceniu. Niech będzie nadal przykładem  patriotyzmu, zaangażowania i ofiarności, tak, jak inni powstańcy wielkopolscy.
Dla Polaków, którzy poświęcili swoje zdrowie i życie dla Ojczyzny, ze sceny zabrzmiała piosenka pod tytułem „Biały krzyż”.      

Niemym „świadkiem” akademii był także Sztandar Szkoły, obecny również podczas części artystycznej uroczystości. Sprawiał, że nabrała ona wyjątkowej mocy i charakteru.   

Organizatorzy

powrót Drukuj