Dwie Strony Sieci

Elementem niezbędnym dla zapewnienia godnej egzystencji każdego człowieka jest troska o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Aby to było możliwe niezbędne są działania profilaktyczne wyprzedzające wiele sytuacji życiowych nie tylko trudnych, ale i niebezpiecznych, takich z którymi spotykamy się na co dzień.

Starostwo Powiatowe w Kościanie sfinansowało młodzieży, z klas pierwszych wszystkich typów szkół uczących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, udział w programie profilaktycznym pod nazwą Dwie Strony Sieci.

Program Dwie Strony Sieci jest działaniem  prewencyjnym  mówiącym o cyberprzemocy, poruszający w niekonwencjonalny sposób problematykę danych osobowych, bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialnego i świadomego potencjału  jaki ma w sobie Internet. Spotkanie z profilaktykami Komendy Wojewódzkiej Policji miało charakter interaktywnych warsztatów w sali kinowej, zakończonej projekcją filmu.

Prowadzącym spotkanie z ramienia policji był komisarz Szymon Witczak, a zajęcia mówiące o zabezpieczeniu swoich danych na portalach społecznościowych prowadzili młodzi edukatorzy- informatycy, hakerzy, współpracujący z Komendą Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Młodzież podczas zajęć pozyskała informację czym jest cyberprzemoc i jak się przed nią ustrzec.

 Zatem czym jest cyberprzemoc i jakie formy może przybrać?

Dla jednych jest działaniem polegającym na stosowaniu przemocy poprzez: nękanie, wyśmiewanie osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe i inne. Najczęściej występujące formy cyberprzemocy to między innymi: rozsyłanie kompromitujących materiałów, nękanie, grożenie, szantażowanie w sieci, rozsyłanie otrzymanych danych i wiadomości (np. zapisy rozmowy, kopie e-mail), tworzenie kompromitujących  ośmieszających stron , blogów, rozsyłanie niechcianych filmów, zdjęć, informacji, pisanie obraźliwych komentarzy na forach internetowych, komunikatorach, blogach, portalach społecznościowych, podszywanie się pod inną osobę na portalach społecznościowych na blogach, wiadomościach e-mail, włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów, w celu rozsyłania kompromitujących wiadomości.  Działania sprawców cyberprzemocy powodują, że ich ofiary czują się upokorzone, wstydzą się, żyją w poczuciu lęku, tracą poczucie godności i własnej wartości.

Młodzież podczas tych zajęć dowiedziała się również, że tego typu działania, do jakich dochodzi za pośrednictwem Internetu, mogą być uznawane jako przestępstwa podlegające pod kodeks karny.

Elżbieta Kwaśna

powrót Drukuj