Dominika rozwijała swoje talenty … w Krakowie

Dominika Pelec z klasy III TE tegoroczne wakacje spędziła w Krakowie, będąc uczestniczką trwającej dwa tygodnie Szkoły Letniej w ramach projektu „Poławiacze Pereł” organizowanego od kilkunastu lat przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego dla uzdolnionej młodzieży z całej Polski.

Relacja Dominiki:
„Pobyt w Krakowie rozpoczął się inauguracją zajęć w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od poniedziałku do piątku braliśmy udział w warsztatach.  Zostałam przydzielona do kampusu medycznego, którego zajęcia odbywały się w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, a wykładowcami byli kardiolodzy.

Zajęcia składały się z czterech modułów:

  •  teoretycznego - złożonego z krótkich wykładów mających być wstępem do zajęć praktycznych;
  • obserwacyjnego -  odbywał się w formie pokazów, np.: przeprowadzanie pomiaru tętna i ciśnienia tętniczego;
  • teoretyczno – obserwacyjnego - związanego z wizytą w Muzeum Anatomii;  
  • praktycznego - podczas którego wykorzystywaliśmy nabytą wcześniej wiedzę.

Popołudniami odbywały się zajęcia rozwojowe w budynku Wszechnicy UJ, a także artystyczne, na których mieliśmy do wyboru taneczne, muzyczne lub teatralne. Wieczorami zwiedzaliśmy Kraków, poruszając się po mieście autobusami i tramwajami.

We wtorek, 4 lipca, braliśmy udział w nagraniach do programu „Mam Talent”, dlatego w ten dzień wyjątkowo nie było zajęć. A 6 lipca przyglądaliśmy się Festiwalowi Teatrów Ulicznych. W weekend zwiedzaliśmy Park Miniatur i Park Ruchomych Smoków Warownia w Inwałdzie. Obejrzeliśmy również dom Jana Pawła II w Wadowicach, Fabrykę Emalia Oskara Schindlera oraz żydowską dzielnicę Krakowa – Kazimierz. Oprócz tego braliśmy udział w karaoke.

Nasz udział w zajęciach zakończył się wielkim finałem, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy, opiekunowie oraz koordynatorzy projektu”.

 Poławiacze Pereł to organizowany od 2006 roku program odkrywania talentów, który zrodził się z przekonania, że utalentowani ludzie pojawiają się we wszystkich środowiskach – również tych o niższym kapitale społeczno-ekonomicznym i kulturowym. Jego podstawowy cel to „wyłowienie” spośród uczniów szkół średnich z całej Polski utalentowanych, młodych ludzi i zachęcenie ich do dalszego rozwoju, „szlifowania” swoich zdolności i talentów. Program jest skonstruowany tak, by służyć, jako zewnętrzny impuls do działania i pomoc w podejmowaniu życiowych decyzji.  Uczestnicy biorą udział w Szkole Letniej – intensywnym programie rozwijającym zainteresowania naukowe, kompetencje osobiste i uzdolnienia artystyczne. To dla nich szansa na uświadomienie sobie własnych możliwości, odkrycie nowej pasji lub pierwszy kontakt z przyszłym mentorem. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, jest ona dla uczestników bardzo inspirującym doświadczeniem. Zajęcia w Szkole Letniej prowadzone są przez pracowników akademickich i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie spotykają się również z ludźmi kultury i sztuki oraz niezwykłą atmosferą Krakowa. Mogą ją poczuć podczas wizyt w muzeach, teatrach czy galeriach sztuki.

 „Perły” to uzdolnieni młodzi ludzie, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości w pełni rozwinąć talentów i zdolności. W każdej edycji programu bierze udział kilkudziesięciu młodych. Do tej pory Wszechnica UJ zorganizowała 11 edycji projektu, zaś jego beneficjentami, dzięki zaangażowaniu jednostek samorządowych, zostało blisko 720 uczniów z całej Polski.

Dominika Pelec
klasa III TE

 

powrót Drukuj