Cyfrowy sukces klas 2LO i 3TEG

Grupy uczniów z obecnych klas 2LO i 3TEG odniosły ogromny sukces w projekcie CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@2020 Uczniowskie Laboratoria Informatyczne realizowanym przez cały ubiegły rok szkolny. Grupa uczniów z 2LO zdobyła II miejsce, a z 3TEG III w konkursie na najciekawszy projekt wykonany przy użyciu urządzeń cyfrowych. Zakończenie Projektu i nagrodzenie najlepszych zespołów spośród dziewiętnastu realizujących go w Wielkopolsce odbyło się we wrześniu tego roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Przed rozpoczęciem projektu wszystkie zespoły uczniów otrzymały urządzenia cyfrowe – laptopy i tablety z oprogramowaniem do wykorzystania podczas zajęć, a także LEGO Mindstorms – połączenie klocków LEGO z czujnikami elektrycznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną pozwalającą m.in. na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowanie.

W trakcie zajęć uczniowie niejednokrotnie odbywali podróż po cyberprzestrzeni, doświadczali uczucia, że „media nami kręcą”, czuli się obywatelami Internetu, guru grafiki cyfrowej, specjalistami od fałszu i prawdy w sieci, stosowali diatryby cyfrowych tubylców i przeżywali cyfrowe „burze mózgów” przy tworzeniu robotów z LEGO. Wyjechali też w prawdziwą podróż do Łodzi, aby zakosztować technicznych przyjemności w EC1 i dać się ponieść fali kultury w Łódzkiej Szkole Filmowej. Do szkoły „przybył też Oksford”, ponieważ uczniowie uczyli się (i nauczyli!) prowadzić debatę oksfordzką.

Nade wszystko jednak „młodzi cyfrowcy” opracowali projekty, które zaprowadziły ich na podium. Ukoronowaniem CYFROWEJ SZKOŁY było spotkanie grup projektowych z Panią Dyrektor Szkoły Małgorzatą Durek, w trakcie którego uczniowie usłyszeli wiele słów uznania za swoją pracę i umiejętności, przyjęli słowa gratulacji, podziękowania i pendrivy będące materialnym uznaniem za cyfrowe osiągnięcia i rozsławienie szkoły w województwie, bo przecież kościański Ratajczak dwukrotnie był oklaskiwany na uroczystości zakończenia projektu w poznańskim ODN.

 Opiekunami grup projektowych były – w klasie 2LO Maria Zalesińska, a w klasie 3TEG Anna Skiba. Funkcję opiekunów technicznych pełnili – Barbara Kaźmierczak – Misiorna i Sławomir Górny.

powrót Drukuj