Zakończenie projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie „Poznaj urząd od podszewki”

Uczniowie Ratajczaka biorący udział w projekcie CEO „Poznaj urząd od podszewki” zakończyli swoje działania, uczestnicząc w XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która miała miejsce w sali SP ZOZ w Kościanie.

W spotkaniu wzięło udział 5 uczniów z klasy 1 Technikum kształcącego w zawodzie technik organizacji reklamy i z klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego.
Jak opisują to wydarzenie?

„To było niezwykle interesujące spotkanie! Przekonaliśmy się, że praca radnych jest trudna. Zdobyliśmy informacje na temat wielu ciekawych spraw związanych z naszym powiatem, m.in. dotyczących budżetu i wydatków. Mieliśmy okazję poznać przebieg i realizację projektu „Mobilni zawodowcy”. Przede wszystkim czuliśmy się bardzo wyróżnieni. Zostaliśmy oficjalnie powitani i mieliśmy niespotykaną dotąd okazję zrobienia zdjęcia z członkami Rady Powiatu Kościańskiego i naszą Panią Dyrektor. Jesteśmy dumni, że mogliśmy reprezentować szkołę”.

Spotkanie Rady Powiatu, w którym wzięli udział uczniowie, miało następujący porządek:  

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7. Zapytania radnych.
8. Informacja o realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie projektu „Mobilni zawodowcy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie – aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
   - absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11.Zakończenie sesji.

Po sesji uczniowie wraz z opiekunem udali się na deser do pobliskiej kawiarni.
Grupa projektowa i koordynator - Katarzyna Marciniak-Helińska.

powrót Drukuj