Uroczystość wręczenia Europassów

W poniedziałek, 5 czerwca, w świetlicy szkolnej uczniowie biorący udział w projekcie „Mobilni zawodowcy z ZSP w Kościanie - aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy” otrzymali dokumenty Europass - Mobilność.

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom Europy prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy i stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą. Europass ustanowiony został decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w 2004 roku.

W praktykach zagranicznych wzięło udział 60 uczniów ZSP w Kościanie.
W listopadzie 2016 r. praktyki we Frankfurcie nad Odrą odbyło 20 uczniów z II i III klasy  Technikum kształcącego w zawodzie technika budownictwa.
W marcu 2017 r. na dwutygodniowe praktyki wyjechało 40 uczniów z II i III klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharza oraz fryzjera.

 Na organizację praktyk zagranicznych szkoła pozyskała środki z Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój, funkcjonującego na zasadach Programu Erasmus+, w kwocie 397.845,67 PLN. To już czwarty projekt, dzięki któremu szkoła mogła zorganizować praktyki zagraniczne dla swoich uczniów. W sumie udało się już pozyskać 306. 414 EUR na organizację staży zagranicznych.

Zasadniczym celem projektu „Mobilni zawodowcy z ZSP w Kościanie - aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy” było podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy. Oprócz celu zasadniczego udało się osiągnąć również cele szczegółowe, takie jak:

- pogłębienie wiedzy merytorycznej z zakresu budownictwa, gastronomii i fryzjerstwa,

- doskonalenie umiejętności językowych z zakresu języków: niemieckiego, angielskiego i włoskiego,

- zapoznanie się z kulturą i historią Niemiec oraz Włoch,

- podniesienie samooceny, aktywności i pewności siebie,

- rozwój potencjału i aspiracji zawodowych,

- kształtowanie poprawnych relacji interpersonalnych,

- doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- nabywanie umiejętności odnalezienia się w środowisku charakteryzującym się inną kulturą i obyczajami.

Wszyscy uczniowie ukończyli pomyślnie staż i otrzymali certyfikaty oraz dokumenty Europass - Mobilność. Najważniejszym jednak osiągnięciem jest fakt, że wszyscy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w nim i z pełną odpowiedzialnością zachęcają swoich młodszych kolegów do wzięcia udziału w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę.

Koordynatorki projektu:
Romana Woroch, Karolina Brzozowska

powrót Drukuj