Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

                                                                                   Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć 
                                                                                   zupełną pewność, że są kochane przez tych,
                                                                                   którzy mówią, że je kochają.
                                                                                                                              Michel Quois

SZKOLENIEDLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zaprasza wszystkie osoby lub małżeństwa  z terenu naszego powiatu, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej. W roku 2015 pracownicy naszego Centrum opracowali program szkolenia  „Druga szansa” dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka, który w czerwcu 2015r. został zaakceptowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Tym samym uzyskaliśmy uprawnienia szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Obecnie na teranie powiatu kościańskiego funkcjonują 77 rodziny, w których przebywa 119 dzieci. Jesteśmy świadomi, że pełnienie tej ważnej misji  niesie zarówno wiele trosk i problemów, jak również radości i satysfakcji. Wszystkie dzieci potrzebują szczególnej troski, opieki i miłości. Najlepszym dla nich miejscem jest dom rodzinny. Jednak z różnych powodów  zdarza się, że niektóre dzieci nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym. Wówczas opiekę nad nimi przejmują rodziny zastępcze.

Osoby, rodziny zainteresowane niesieniem pomocy dzieciom, które chciałyby  odnaleźć utracony spokój oraz nowy dom zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościnie, ul. Gostyńska 38, lub do kontaktu telefonicznego  65 511 01 66, 65 512 02 17, 669 250 002.

powrót Drukuj