Procedury

DLA ZDAJĄCYCH "NOWĄ" MATURĘ (PODSTAWA PROGRAMOWA)

Zamieszczamy karty matematyczne i fizykochemiczne, dopuszczone komunikatem Dyrektora CKE z dnia 04.03.2015 roku, jako pomoce egzaminacyjne na "nowy" egzamin maturalny, przeprowadzany na podstawie programowej od 2015 r.

 Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne
 Wybrane wzory matematyczne

DLA ZDAJĄCYCH "STARĄ" MATURĘ (STANDARDY WYMAGAŃ)

Zamieszczamy materiały pomocnicze opracowane dla potrzeb "starego" egzaminu maturalnego i dopuszczone jako pomoce egzaminacyjne komunikatem Dyrektora CKE z dnia 04.03.2015 roku.

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych
Karta wybranych tablic chemicznych
Wybrane wzory matematyczne

 

powrót Drukuj