Odbiór wyników egzaminów zawodowych

W piątek 25 sierpnia 2017 r. o godz. 8.00 w sekretariacie „C” będą wydawane dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu dla zdających, którzy przystąpili do egzaminów zawodowych w  sesji czerwiec – lipiec 2017 r.

powrót Drukuj