Maj wolontariuszy

Dla wolontariuszy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie maj był czasem intensywnej pracy, ponieważ po raz jedenasty poproszeni zostali o włączenie się w organizację i przebieg XVI Dnia Integracji i Godności Osoby Niepełnosprawnej, który odbył się w tym roku 17 maja na terenie Kościańskiego Ośrodka Kultury. Do zadań wolontariuszy należało przygotowanie logistyczne otoczenia, czyli miejsca przebiegu spotkania, pomoc w przyrządzeniu i wydawaniu posiłku dla wszystkich obecnych, ale przede wszystkim zapewnienie dobrej zabawy wszystkim uczestnikom.

Kolejny ważny sprawdzian gotowości wolontariuszy do niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym miał miejsce w dniu 23 maja br. podczas V Zawodów w darta im. Wilhelma Tella Osób Niepełnosprawnych. Wolontariusze z Ratajczaka dbali o bezpieczeństwo podczas przebiegu turnieju, a po zakończeniu zmagań zapewnili i przygotowali poczęstunek dla około stu uczestników zmagań.

                                                                                                       Elżbieta Kwaśna

powrót Drukuj